Ons verhaal

Onze weg naar data-gedreven en objectieve recruitment

In 2011 startte Karim Akhlal na zijn studie Human Resource Management met zijn eerste recruitment startup om young professionals te matchen met werkgevers.

Na een aantal jaar als bemiddelaar te hebben gewerkt, merkte hij op dat recruiters het steeds moeilijker vonden om op een onderbouwde manier de beste kandidaten te selecteren. Selectie assessments waren destijds te kostbaar om bij iedereen in te zetten en de bestaande recruitment software was vooral gericht op het opslaan en verwerken van ouderwetste cv’s.

Na de zoveelste frustratie waarbij vooral op onderbuikgevoel een keuze werd gemaakt, besloot hij het roer om te gooien. De matching tussen mens en organisatie moest en zou anders.

Recrout partner Cubiks psi

Volgend op een introductie in de wereld van psychometrische persoonlijkheidsassessments bedacht Karim in 2014 het idee om HR, Psychologie en Technologie te combineren om werkgevers te helpen de beste matches te voorspellen op basis van persoonlijkheidskenmerken als competenties en talent. In 2015 was de geboorte van Recrout hiermee een feit.

Vanuit de gedachte dat mensen die werken vanuit hun talenten gemotiveerder, productiever en uiteindelijk succesvoller zijn, werd het eerste platform in Europa gelanceerd waarop Young professionals gematcht werden met werkgevers op persoonlijkheidsprofielen. Al vrij snel werd het Recrout matching platform genomineerd tot beste recruitment tool van Nederland.

In 2017 werd een unieke samenwerking gesloten met het gerenommeerde Cubiks als preferred partner voor het leveren van de gevalideerde persoonlijkheidsassessments waarmede de matching algoritmes van Recrout gevoed konden worden.

In 2018 werd een samenwerking aangegaan met Hogeschool Inholland om studenten te helpen ontdekken waar hun talenten en ontwikkelingspotentieel liggen. Hierdoor kunnen docenten gerichter en persoonlijker studiebegeleiding bieden en kunnen studenten zichzelf beter voorbereiden op de stageperiodes met behulp van onze Recrout technologie.

Recrout partner Inholland
Recrout: Humanized Recruitment Technology

Vooruitlopend op een aantal wereldwijde trends, zoals remote hiring, unbiased recruitment en de behoefte naar meer autonomie binnen recruitment afdelingen, werd in 2021 besloten om een nieuwe weg in te slaan met de beproefde matching technologie van Recrout door onze software aan te bieden als een Platform As A Service.

Met als doel een intelligente en objectieve arbeidsmarkt te creëren waar talenten en competenties de belangrijkste aspecten zijn van iedere kandidaat, introduceert Recrout de opvolger van het traditionele ATS.

Met Recrout’s Applicant Matching System kan nu iedere organisatie haar eigen recruitment proces digitaliseren en automatiseren, en op objectieve wijze de beste matches maken gebaseerd op de ideale job & culture fit.

Ruim zes jaar na oprichting voelen we ons vereerd dat we de inspiratiebron zijn geweest voor vele organisaties om ons voorbeeld te volgen en afscheid te nemen van een wereld die ooit puur gebaseerd was op onderbuikgevoel en een vel papier dat we het CV noemen.

Ons succes is mede te danken aan onze partners van wereld klasse

Wij staan ergens voor

Onze kernwaarden​

INTELLIGENTIE: We houden van talenten die in staat zijn om complexe problemen op te lossen en te versimpelen

INTEGRITEIT: We geloven in het hebben van sterke morele principes als het gaat om zakendoen. Afspraak is afspraak

IMPACT: We geloven in werk dat ertoe doet, werk dat mensen en organisaties op een positieve manier beïnvloedt

Recrout recruitment systeem datagedreven datadriven ats
Recruitment diversity Unbiased objectieve software
Onze visie

Waar we in geloven

Wij geloven dat mensen die werken vanuit hun talent intrinsiek gemotiveerder, productiever en succesvoller zijn. Wij geloven dat aspecten als, gedrag, talent en de aanwezigheid van competenties bepalend zijn voor iemands succes binnen een organisatie.

Zonder onderscheid op basis van ras, leeftijd, gender, religie, quota, of enige andere vorm van discriminatie. En zeker niet op basis van ouderwetse cv’s.

Wij geloven dat recruitment draait om objectief kijken naar wie het best in staat is om een bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelen. Dat is de kern.

Wij geloven in een gelijkwaardige, eerlijke maar vooral intelligente arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken

Onze missie in het leven

Op basis van sociale wetenschap en technologie innovatieve producten ontwikkelen die onze klanten helpen de beste matches te voorspellen op basis van intelligente data en slimme algoritmes.

Die hen helpt op een slimme manier kandidaten te selecteren die het best in staat zijn om een bijdrage te leveren aan het succes van hun organisatie.

Zodat mensen daar beter van worden. Dat is het doel waar wij voor gaan, elke dag weer.

Unbiased Recruitment Technology

Ben jij de volgende innovatieve organisatie die wij mogen verwelkomen?

Klaar om slimmer te matchen?

Probeer Recrout nu gratis!

Recrout recruitment systeem datagedreven datadriven ats